• kaakmassage

Kaakproblemen

Kaakgewrichtsklachten kunnen verschillende oorzaken hebben. Bij de behandeling van dergelijke klachten kan de fysiotherapeut geraadpleegd worden. Dit vooral om te onderzoeken of de klachten een oorzaak hebben anders dan zuiver tandheelkundig of kaakchirurgisch.

De achtergrond (manueel therapeut) van de therapeut is belangrijk voor de relatie van kaakgewrichtsklachten met hoofd- en nekpijn en bewegingsstoornissen van cervicale wervelkolom. Ook kunnen de gevolgen van de klachten door bewegingsstoornissen van de kaakgewrichten veroorzaakt worden (te veel of te weinig beweeglijkheid of ongecoördineerd bewegen) en met behulp van fysiotherapie behandeld worden. Een veel voorkomend probleem bij kaakgewrichtsklachten is de overmatige spierspanning van de kauwmusculatuur (klem- en knars gewoonten).

Het doel

Het doel is het herstellen of verminderen van de functiestoornis en daarmee het verbeteren van de vaardigheden voor het dagelijks functioneren. Het verbeteren van de mobiliteit en pijnvermindering zijn de voorwaarden voor een optimaal herstel.

De werkwijze

De kaaktherapeut inventariseert door middel van een vraaggesprek uw klachten. Daarna volgt een functieonderzoek. De kaaktherapeut kijkt daarbij naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht is ontstaan. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt. De behandeling kan bestaan uit manuele- en mobiliserende technieken.