• rug fysio

Hyperventilatie

Ademen doen we vanaf onze geboorte, het is onze eerste levensbehoefte. De natuurlijke ademhaling is goed; echter door allerlei oorzaken kan de ademhaling veranderen. Denk bijvoorbeeld aan een onschuldige neusverkoudheid, maar ook aan astma of bronchitis. Anderzijds kan door stress een gespannen ademhaling ontstaan. Een langdurig gespannen ademhaling kan leiden tot hyperventilatie.

Regelmatig worden mensen door de huisarts of cardioloog verwezen: er wordt eerst gedacht aan hartklachten, maar uiteindelijk blijkt een verkeerde ademhaling de oorzaak van de klachten te zijn.

Hyperventilatie

Door verkeerd te ademen wordt hyperventilatie veroorzaakt. Het woord zegt het al, hyper staat voor uitbundig en ventilatie staat voor ademhaling. Hyperventilatie kunnen we dus samenvatten als uitbundige ademhaling.

De oorzaken van hyperventilatie kunnen worden gevonden in het verkeerd ademen. Stress, inspanning en psychische druk zijn vaak de meest voorkomende oorzaak van hyperventilatie. Daarnaast kan hyperventilatie ook ontstaan door vergiftiging en het verblijven op grotere hoogten.

Hyperventilatie is niet gevaarlijk en iedereen kan er last van krijgen. Sommige mensen hebben slechts één keer een hyperventilatie aanval terwijl anderen er dagelijks mee in de weer zijn.

Wanneer een mens ademhaalt krijgt deze zuurstof binnen. Dit zuurstof gebruiken wij als een van onze grondstoffen om te kunnen leven en om diverse processen in het menselijk lichaam op gang te houden. Als een mens uitademt wordt het door het lichaam verwerkte zuurstof in de vorm van koolzuur afgevoerd.

Bij hyperventilatie, door een van bovengenoemde oorzaken, gaan mensen sneller en dieper ademhalen. Hierdoor wordt er te veel zuurstof opgenomen in het bloed en wordt er te weinig koolzuur afgevoerd. Dit verstoord de processen in het lichaam en gaan er afwijkingen optreden. Een acute hyperventilatie-aanval is bij veel mensen bekend: zeer heftige benauwdheid, vaak gepaard gaande met pijn op de borst, waardoor paniek ontstaat.

De chronische vorm van hyperventilatie is minder bekend. Door langdurig verkeerd ademen kunnen allerlei klachten in het lichaam ontstaan, waaronder een gevoel van benauwdheid, veelvuldig zuchten, hartkloppingen, tintelingen in de vingers of duizeligheid.

Angst en onzekerheid zorgen voor meer gespannenheid, waardoor de klachten weer verergeren, een vicieuze cirkel dus.