Groepspraktijk Paul Klaver is een Plus praktijk

Een Plus Praktijk voldoet aan de hoogste eisen van de gecontracteerde zorgverzekeraars. Om voor deze kwalificatie in aanmerking te komen moet in behandelmethodieken, vastlegging van procedures en de inrichting van de praktijk aan de hoogste normen worden voldaan. Om dit vast te stellen moet een audit worden ondergaan.

Op 28 maart 2012 heeft Paul Klaver groepspraktijk voor Fysiotherapie deze audit ondergaan en is er glansrijk doorgekomen. Al jaren wordt er inmiddels op dit niveau bij ons gewerkt. Deze audit vindt jaarlijks plaats.

Wat zijn Plus Praktijken?

pluslogoPlus Praktijken zijn fysiotherapiepraktijken, die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stap verder gaan in het hoog kwalitatief behandelen van patiënten.

Bij de kwaliteitseisen gaat het om bijvoorbeeld de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, een procedure voor het in kaart brengen van de klachten en hygiëne van de praktijk. Ook het inzichtelijk maken van het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht, de verbetering van de klachten middels metingen en vragenlijsten behoren hierbij.

Meer informatie over de Plus praktijken