• etalagebenen claudicatio intermittens 2

Looptraining

* Wij maken geen onderdeel uit van het claudicationetwerk en declareren de looptraining als gewone fysiotherapie op de aanvullende verzekering.

 

De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met claudicatio intermittens (of etalagebenen) is looptherapie. Door middel van looptherapie kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden.

Als deze looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt uitgevoerd (gesuperviseerde looptherapie), lijken de resultaten aanzienlijk beter. Een bijkomend voordeel is dat de fysiotherapeut ook aandacht kan besteden aan gerichte training voor de benen en de leefstijlveranderingen die nodig zijn om het risico op verdere problemen te verminderen. U kunt hierbij denken aan stoppen met roken, gezond eten en het ontwikkelen van een actieve leefstijl. Paul Klaver Fysiotherapie geeft gesuperviseerde looptherapie. Het woord looptherapie geeft al aan dat we iets anders bedoelen dan (sportief) wandelen. Met looptherapie bedoelen we lopen in een stevige wandelpas. Het is de bedoeling dat u zeer regelmatig oefent in het lopen van steeds langere afstanden met pijnklachten. Voor het beste resultaat van de looptherapie is het van belang dat u minimaal 5 keer per week, maar het liefst dagelijks, traint.

Bij voorkeur drie keer per dag en u moet dit minimaal 3 tot 6 maanden volhouden. In het begin krijgt u 2 tot 3 keer per week begeleiding van uw fysiotherapeut, maar uiteindelijk zal de therapie afgebouwd worden (indien uw conditie dit toelaat) en gaat u steeds meer zelfstandig trainen. Door telkens door te lopen tot net voor u uw maximale loopafstand heeft bereikt, kan uw loopafstand vergroot worden. De fysiotherapeut zal in eerste instantie uw bewegingsmogelijkheden met u bespreken. Samen met u wordt een persoonlijk en gestructureerd trainingsprogramma samengesteld om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Voor het behoud van het verkregen resultaat is het zeer belangrijk om een actieve levensstijl te ontwikkelen en te onderhouden. Naast het verbeteren van uw loopafstand zal met onze begeleiding uw uithoudingsvermogen en uw looppatroon worden verbeterd en uw mogelijke angst voor inspanning worden overwonnen. Vooral het looppatroon is van belang. Om pijnklachten te omzeilen gaan veel mensen op een andere geforceerde manier lopen. Wij helpen u een gezond looppatroon aan te leren!

In de spieren zijn kleinere bloedvaten aanwezig waar weinig bloed doorheen stroomt. Deze bloedvaten heten collateralen. Zij lopen evenwijdig aan de grote slagaders. Door looptraining gaan deze bloedvaten meer open staan. De spieren krijgen meer zuurstof. De bloedvaten nemen de functie van de grote slagaders gedeeltelijk over. Blijf ook na afloop van de looptraining dagelijks lopen. De betere doorbloeding van de spieren en de techniek van het lopen gaan snel verloren als u dit niet bijhoudt.

Looptraining helpt. Looptraining verbetert de doorbloeding in uw benen.

Door de training:

 • loopt u een grotere afstand
 • loopt u langer pijnvrij
 • verbeteren conditie en looptechniek
 • gaat uw looptempo omhoog
 • u herstelt sneller na inspanning

Claudicatio Intermittens revalidatieprogramma

De eerste afspraak bij Paul Klaver Fysiotherapie bestaat uit een intake van maximaal dertig minuten. In een gesprek wordt uitgebreid gevraagd naar uw specifieke klachten en beperkingen en uw algemene gezondheid. Tijdens de eerste dan wel de tweede afspraak, vindt, indien de fysiotherapeut dit noodzakelijk acht, een fysiotherapeutisch onderzoek naar een of meerdere spieren en gewrichten plaats. Bij de tweede of derde afspraak wordt een maximaal vijfentwintig minuten durende test op de loopband afgenomen.

Tijdens de derde of vierde afspraak (maximaal dertig minuten) wordt met u het wandelschema voor thuis doorgenomen, en start u met de oefeningen die u dagelijks thuis moet uitvoeren. In uw logboek houdt u elke dag bij wat u aan lichamelijke inspanning heeft gedaan. De vierde en vijfde afspraak (maximaal dertig minuten) staan in het teken van het aanleren van thuisoefeningen en de oefeningen die u bij ons komt doen.

Vervolgens verwachten wij u twaalf weken lang twee keer per week gedurende circa een uur bij ons om uw oefeningen te doen. Dit gebeurt op vooraf afgesproken tijden. Het kan zijn dat een andere fysiotherapeut u begeleidt dan degene bij wie u de intake heeft gedaan. In de derde en na afloop van de zesde, negende en twaalfde trainingsweek verwacht uw intake-fysiotherapeut u voor een evaluatie. Daarna stopt in principe het trainingsprogramma bij Paul Klaver Fysiotherapie en gaat u zelfstandig verder met uw thuisoefeningen en vooral het wandelschema.
Twee maanden later meldt u zich voor evaluatie met loopbandtest bij Paul Klaver Fysiotherapie. Dit herhaald zich vervolgens elke drie maanden tot maximaal een jaar na aanvang van het revalidatieprogramma. Dan wordt ook het eindverslag naar de verwijzende specialist en uw huisarts opgesteld.

Enkele tips voor een optimaal resultaat:

 • maak met u zelf concrete afspraken wanneer u gaat lopen
 • stel een haalbaar doel, bijvoorbeeld elke dag een half uur.
  - schrijf op uw kalender wanneer u gaat wandelen, bijvoorbeeld na het avondeten of ’s morgens na het ontbijt
  - vraag ondersteuning van een huisgenoot die u helpt om u aan uw eigen afspraak te houden

Wij wensen u veel succes met uw revalidatie!

Looptest

Eerst vindt een kennismaking met de lopende band plaats ter bepaling van de juiste loopsnelheid. Bij voorkeur wordt er met beide handen los of maximaal met een hand ter ondersteuning van de balans gelopen. Een loopsnelheid van 3,2 km/uur wordt aangehouden. Elke 2 minuten wordt de hellingshoek met 2 graden verhoogd tot 10% helling. De looptest wordt afgebroken op het moment dat voor de patiënt het maximale bereikt is. De maximale duur van de looptest bedraagt 30 minuten.

Instructie looptest:

 • De patiënt geeft duidelijk aan wanneer hij / zij de eerste klachten krijgt, in welk pijn intensiteit op de ACSM schaal is ( 0-4).
 • De patiënt geeft aan wanneer hij normaal gesproken zou stoppen in het dagelijks leven, de zogenoemde functionele loopafstand.
 • De patiënt loopt nu door en bepaalt zelf wat voor hem / haar de maximale belastbaarheid (testduur) is.
 • We noteren de reden van het stoppen van de test. Cliënt geeft aan wat de score op de ACSM schaal is (0-4).
 • Na beëindigen van test blijft de patiënt staan totdat de klachten volledig verdwenen zijn. Deze tijd wordt genoteerd.

Vervolg looptesten

 • De testen worden regelmatig herhaald bij dezelfde loopsnelheid. Na 0,1,3,6,9 en 12 maanden. Deze testen worden genoteerd en in een verslag verwerkt.
 • Na elke looptest vindt een evaluatiemomentplaats met een vragenlijst. Na iedere looptest met evaluatie vindt een aanpassing van de behandeldoelen en het behandelplan plaats voor de komende vier weken. Er wordt registratie verstrekt voor de looptraining thuis.

Thuiswandelschema

Week/datum

Arbeid/rust

Aantal herhalingen per training

Trainingsfrequentie

ACSM score

Week 2

Datum:

min wandelen –

2 min rust

4

2 keer per dag

Week 3

Datum:

min wandelen –

2 min rust

5

2 keer per dag

Week 4

Datum:

min wandelen –

2 min rust

5

2 keer per dag

Week 5

Datum:

min wandelen –

2 min rust

5

2 keer per dag

Week 6

Datum:

min wandelen –

2 min rust

5

2 keer per dag

Week 7

Datum:

6 min wandelen –

2 min rust

5

1 keer per dag

4 min wandelen

2 min rust

5

1 keer per dag

Week 8

Datum:

8 min wandelen –

2 min rust

4

1 keer per dag

4 min wandelen –

2 min rust

5

1 keer per dag

Week 9

Datum:

10 min wandelen –

1,5 min rust

3

1 keer per dag

4 min wandelen –

2 min rust

5

1 keer per dag

Week 10 en verder:

10 min wandelen –

1,5 min rust

4

1 keer per dag

4 min wandelen –

2 min rust

5

1 keer per dag